ENGLANNIN OIKOLUKU

Oikolukua ja tekstintarkistusta voidaan tehdä kahdella tavalla:

Oikoluku

Kevyt tarkistus, jossa käydään läpi välimerkit, yhdyssanat, kirjoitusvirheet ja lyhenteet.

Rakennetarkistus

Otan huomioon tekstin sujuvuuden ja luettavuuden ja korjaan sanavalintoja ja lauserakenteita.